Onze oplossingen

Administratie en diensten

Wanneer u Brunata als partner kiest, krijgt u verschillende diensten aangeboden, die uw werk als administrateur en de persoon die verantwoordelijk is voor verwarming zullen verlichten, wat inhoudt dat u meer tijd heeft voor andere belangrijke zaken gedurende uw werkdagen. 

Service

  • ProService. Wij bieden u de automatische bewaking en onderhoud van warmtemeters voor een jaarlijks, vast bedrag. Dit vermindert uw administratieve lasten. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor meldingen, onderhoud, en zelfs vervangingen. Er zal geen sprake zijn van onverwachte kosten, omdat u de exacte jaarlijkse operationele kosten kent.
  • Huur. Wij bieden onze klanten ook een service met termijnbetalingen aan bij de aankoop van nieuwe warmtemeters. De service is een soort lease-overeenkomst, waarbij u uw nieuwe meter al snel krijgt, maar de kosten worden verdeeld over een overeengekomen periode. Dit geeft de vastgoedeigenaar enige financiële ademruimte en de mogelijkheid om de liquiditeit te behouden. Alle kosten voor de dienstverlening zijn hierbij tevens inbegrepen.

 

Controle

  • Brunata Compass. Het documentatiesysteem voor warmtekostenverdelers heet Brunata Compass. De achtergrond van het systeem is een wetswijziging die op 1 maart 2015 in Denemarken van kracht werd en die de verantwoordelijkheid van verwarmingsleveranciers om te zorgen voor documentatie vergrootte. Met Compas kunt u gemakkelijk voldoen aan alle geldende wettelijke vereisten. Compass geeft de administrateur online toegang tot de gegevens van het gebouw, en daarom hoeft u dus niet constant updates te maken, administratieve taken uit te voeren en papieren in te vullen.
  • Controlesysteem. Ons systeem is een documentatiesysteem voor warmtemeters. Een controlesysteem moet zo zijn opgesteld dat het, met de werking ervan, een voldoende mate van zekerheid biedt dat de voorschriften voor de meters tijdens bedrijf niet worden overschreden. Met Brunata als partner krijgt u online toegang tot een elektronische bedieningshandleiding. Door met ons samen te werken, kunt u er zeker van zijn dat de regelgeving met betrekking tot de documentatie van de warmteverdeling zal worden gevolgd. Bovendien bent u verzekerd van de juiste documentatie indien een geschil ontstaat met de verhurende partij.

 

Meterstand opnemen

  • Brunata Net. Brunata Net is een flexibele en snelle methode voor het uitlezen van de meterstand. Deze methode maakt het gemakkelijk om gegevens van de verwarming en warmtemeters met korte tussenpozen op te slaan. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor afrekeningen, de weergave van grafieken, de uitgifte van rapporten en het beheer van alarmen – allemaal via Brunata Online. Alle op afstand uit te lezen meters kunnen worden aangesloten op Brunata Net. Dat houdt in dat een bezoek aan elk huurder en het omslachtige verzamelen van de sleutels van de bewoners niet nodig zijn. Alle meters worden gelijktijdig uitgelezen. En u voorkomt het risico van het registreren van fouten.
  • Brunata DriveBy. Brunata Driveby wordt gebruikt voor gebouwen die gebruik maken van het jaarlijks aflezen van het verbruik. De servicewagens van Brunata lezen de meterstand van het gebouw door simpelweg langs het terrein te rijden. De metergegevens worden vervolgens rechtstreeks naar een server gestuurd, van waar we snel en effectief facturen kunnen voorbereiden. Al onze op afstand uitleesbare meters kunnen worden aangesloten op Driveby. Dat houdt in dat een bezoek aan elke huurder en het omslachtige verzamelen van de sleutels van de bewoners niet nodig zijn. Alle meters worden gelijktijdig uitgelezen. En u voorkomt het risico van het registreren van fouten.