CSR

De drie belangrijkste gebieden in verband met de maatschappelijk verantwoordelijkheid van Brunata zijn milieu en klimaat, sociale dialoog en werknemers. De belangrijkste gebieden zijn ontwikkeld in samenwerking, onze interne afdelingen; Finance, Afrekeningen en Marketing, evenals een aantal werknemers in het bedrijf.
De correlatie tussen de geselecteerde aandachtsgebieden betekent dat strategische acties op een bepaald gebied een positieve invloed kunnen hebben op een of meer andere gebieden.

Als gevolg van onze groene profiel is Brunata altijd voorstander geweest van initiatieven die een positieve invloed op de energie-efficiëntie en bescherming van het klimaat hebben. Daarom worden voortdurend inspanningen geleverd om oplossingen voor het meten en visualiseren van het energieverbruik te ontwikkelen en een positieve bijdrage aan de wereldwijde duurzaamheid te leveren. Het is onze missie om duurzaam gedrag door energiebesparing in alle soorten onroerend goed te versterken.

Om politici en de samenleving te ondersteunen bij het bevorderen van duurzaamheid, heeft Brunata actief deelgenomen aan vakbondswerk in Denemarken en de EU, met inbegrip van de E.V.V.E. (The Association for Energy Cost Allocation), een Europese industrie-organisatie die werkt aan de invoering van de EED (Richtlijn energie-efficiëntie). We zijn ook actief betrokken bij beurzen en tentoonstellingen, waar Brunata energie-efficiëntie en bescherming van het klimaat voorstaat middels duurzaam gedrag.

Resultaten

Het CSR-rapport beschrijft drie geselecteerde belangrijke gebieden die verband houden met het maatschappelijk verantwoord ondernemen door Brunata: Milieu en klimaat, de dialoog met belanghebbenden en medewerkers. Deze zijn gezamenlijk gekozen door de afdelingen Finance, Afrekeningen en Marketing en verschillende medewerkers in het bedrijf.

Lees het rapport
Met ingang van 2015 is het CSR-rapport opgenomen in het jaarverslag. Lees het hier

Eerdere rapporten:
CSR-report 2013-14
CSR-report 2012-13
CSR-report 2011-12
CSR-report 2010-11