Self-service

Brunata Online

Brunata Online biedt toegang tot een aantal web-based services van Brunata. U kunt verschillende soorten informatie inkijken, afhankelijk van uw gebruikersrechten.

Als administrateur kunt u de meters van het gebouw monitoren, bewoners beheren, uitgaven rapporteren en eerdere afrekeningen inkijken. Als bewoner kunt u uw eigen verbruik en uw voorafgaande afrekeningen inzien. 

Wij bieden flexibele oplossingen op het gebied van verbruiks- en gebouwgegevens, die zijn afgestemd op de behoeften van alle soorten onroerende goed en gebouwen.