Brunata Online

Brunata Net

Brunata Net is de naam van onze systemen voor afstanduitlezing, dat elke dag, met korte tussenpozen, de meetgegevens uitleest en verstuurt. De voordelen van Brunata Net is dat de administrateur en bewoners continu het verbruik van elke meter en de luchtvochtigheid in huis kunnen monitoren. Het geeft inzicht in verbruikspatronen en vormt de basis voor een beter gebruik van, bijvoorbeeld, water en warmte, het kan een lek in de aanvoerleidingen opsporen en een te hoge of te lage luchtvochtigheid opmerken. 

Via Brunata Net worden meetgegevens verzonden vanaf de hygro- en verbruiksmeters in woningen naar de databaseserver van Brunata. Hiervandaan kunnen gegevens worden opgehaald en gebruikt voor afrekeningen en presentaties, rapporten en waarschuwingen via Brunata's web-based online applicaties WebMon en Visual.

Alle meters, zoals verwarmings-, hygro-, water-, energie-, elektriciteits- en gasmeters, kunnen in principe worden aangesloten op het systeem.